جدیدترین مطالب مشاهده

شبی که ماه کامل شد

تحلیل فیلم روان شناسی شبی که ماه کامل شد

حمیدرضاخوشنویسدکتر آرزو سازگارشادکامیمثبت اندیشی
درمجموعه کتاب های چترآبی می خواهیم باهم زندگی را رقم بزنیم. در دنیا زندگی کنیم، بی آنکه جزئی از آن باشیم.
زندگی در آب را بدون تماس با آب تجربه کنیم و بیاموزیم که زندگی سخت ساده است!
می خواهیم باهم خطر کنیم و وارد بازی شویم . مگر با خطرکردن چیزی از دست می دهیم؟
با دستهای تهی آمده ایم و با دستهای تهی خواهیم رفت!
پس چیزی نیست که از دست بدهیم!
فرصتی بسیار کوتاه در اختیارمان است تا سر زنده باشیم.تا ترانه ای زیبا بخوانیم. هر لحظه را غنیمت بشماریم.
مرگ تنها برای کسانی زیباست که زیبا زندگی کرده اند. از زندگی نهراسیده اند. شهامت زندگی کردن را داشته اند.
کسانی که عشق ورزیده اند، دست افشانده اند و زندگی را جشن گرفته اند.
می خواهیم باهم هر لحظه را به گونه ای زندگی کنیم که گویی واپسین لحظه است.
گر نشان زندگی جنبندگی است خار در صحرا سراسر زندگی است
هم جعل زنده است و هم پروانه لیک فرق ها از زندگی تا زندگی است
(پژمان بختیاری)

این سالها نیستند که زندگی را می سازند بلکه لحظاتند. زندگی ما مجموعه ای از عادات است هرچه عادات ما بهتر و نیکوتر باشد، زندگی ما هم زیباتر خواهد بود . بکوشیم به عاداتی خو بگیریم که مایلیم بر زندگی ما حکمفرما باشند.

با خواندن این کتاب می خواهیم یادبگیریم زندگی خود را قربانی هیچ چیز نکنیم. زندگی هدف بزرگ ونهایی است.
من در جلد اول مجموعه چتر آبی به بیان شادکامی و زیبا اندیشی می پردازم و در مجموعه های بعدی، مهارت های خوب زندگی را یکی پس از دیگری با هم تمرین می کنیم.
امید که سازنده فرداهایی بهترباشیم.

حمیدرضا خوشنویس
روان شناس – روان درمانگر

نوبت دهی