شادکامی

کتاب شادکامی مولفین حمیدرضاخوشنویس-دکتر آرزو سازگار

نام ویاد خدای مهربان آرامبخش قلبهاست
آرامبخش قلبهایی که به دنبال زیبایی و مهربانی اند.
قلبهایی که سرشار از عشق و آگاهی اند.
قلبهایی که فقط زنده نیستند بلکه زندگی می کنند.
به سرودهدکتر ژاله اصفهانی :
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود،
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
به فرموده حضرت علی (ع): من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا!

مشاهده کتاب شادکامی مولفین حمیدرضاخوشنویس-دکتر آرزو سازگار
دانستنی هایی برای سالمندان

کتاب دانستنی هایی برای سالمندان

کتاب دانستنی هایی برای سالمندان مولفین: حمیدرضاخوشنویس،دکتر آرزو سازگار، دکتر قاسم سازگار پیری یک فرآیند طبیعی برای تمام موجودات زنده است. در حقیقت همه ما از زمانی که متولد می…

مشاهده کتاب دانستنی هایی برای سالمندان

فرزند پروری – حمیدرضاخوشنویس روان شناس

دوره-فرزند-پروری۱حمیدرضاخوشنویس دوره-فرزند-پروری۲-حمیدرضاخوشنویس دوره-فرزند-پروری۳-حمیدرضاخوشنویس دوره-فرزند-پروری۴-حمیدرضاخوشنویس دوره-فرزند-پروری۵-حمیدرضاخوشنویس دوره-فرزند-پروری۶-حمیدرضاخوشنویس دوره-فرزند-پروری۷-حمیدرضاخوشنویس دوره-فرزند-پروری۸-حمیدرضاخوشنویس دوره-فرزند-پروری۹-حمیدرضاخوشنویس فایل-آرامش۱

مشاهده فرزند پروری – حمیدرضاخوشنویس روان شناس