خطا های شایع در فرزند پروری چیست ؟

خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی شامل گروهی از افراد است و نقش مهمی در پیشرفت و اجتماعی شدن بازی می کند . و بستر رشد و رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی را ایجاد می کند . خانواده و خصوصا رفتار والدین در دوران کودکی نقش مهمی را در بروز اختلال های رفتاری در کودکی و بزرگسالی ایفا می کند . پرخاشگری از جمله مشکلات رفتاری است که خاصل خانواده های مشکل دار ، ساختار نا سالم و ارتباط نا مطلوب والدین با فرزندان است . و در این خانواده ها معمولا یک محرک استرس زا مانند اعتیاد ، خشونت های فیزیکی و کلامی پدر و مادر و رابطه ی نا سالم اولیا با فرزندان ، شیوه های رابطه با فرزندان و امثال آن وجود دارد . طبق نظر مشاور کودک والدینی که وقت بیشتری را صرف سرپرستی فرزندشان می کنند دارای فرزندانی هستند که کمتر به سمت رفتار های پرخطر و نا مناسب متمایل می شوند . در ادامه به معرفی خطاهای شایع در تربیت فرزندان اشاره می کنیم که والدین با نداشتن دانش کافی باعث ایجاد مشکلاتی می شوند .