عزت نفس چیست

اگر پول ندارید بدانید که خیلی از افراد با این که فقیرند ولی به خاطر عزت نفس، با حال خوب زندگی می کنند،
اگر به میزانی که دوست دارید زیبا نیستید، بدانید که بسیاری از افرادی که از نظر دیگران نازیبا هستند به موفقیتهای بالایی دست می یابند،اگر قدرت ندارید باید بدانید که قدرت در دست تعداد محدودی از افراد است و بقیه با اندک قدرتی که دارند زندگی می کنند،
ولی اگر عزت نفس نداشته باشید، در اصل هیچ ندارید و نمی توانید چیزی به دست آورید.
عزت نفس یک منبع بسیار ارزشمند روانی و شخصیتی است که نقش مهمی در زندگی ایفا می کند و باعث موفقیت، رضایتمندی و حال خوب می شود.

در روانشناسی اصطلاح عزت نفس یا حرمت نفس برای اشاره به حس درونی یک شخص نسبت به ارزشمندی درونی خود استفاده می شود. عزت نفس مجموعه ای از باورهای ناخودآگاه است که شما نسبت به ظاهر، توانمندی ها و شخصیت درونی خودتان دارید.

در زیر ابتدا تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس را بیان می کنیم و سپس نشانه های عزت نفس پایین و عزت نفس بالا را توضیح می دهیم و در نهایت تکنیک های افزایش عزت نفس را ارائه می کنیم. در ضمن شما می توانید تست عزت نفس را هم در سایت ذهن موفق انجام دهید.
تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

تفاوت اصلی عزت نفس و اعتماد به نفس این است که در اعتماد به نفس شما در درون خود می گویید: “من می توانم” ولی در عزت نفس می گویید: ” من خودم را قبول دارم و دوست دارم”. در واقع اعتماد به نفس نشان دادن توانمندی های خود است ولی عزت نفس حس ارزشمندی درونی است. اگر شما عزت نفس داشته باشید حتما اعتماد به نفس هم دارید ولی اگر اعتماد به نفس داشته باشید ممکن است لزوما عزت نفس نداشته باشید. اعتماد به نفس بدون عزت نفس باعث می شود شخص تلاش زیادی برای اثبات توانمندی خود و نشان دادن برتری خود بکند. چنین شخصی به دنبال جمع کردن لیست های طولانی از موفقیت های عجیب است. بسیاری از هنرمندان یا افراد مشهور دارای اعتماد به نفس بالا هستند ولی عزت نفس پایینی دارند.

کسی که اعتماد به نفس دارد ممکن است ناتوانی ها و نقص های خود را با مدرک و افتخار کردن به نژاد و هویت های بیرونی پر کند.

در چنین صورتی شخص تلاش می کند خود را توانمند نشان دهد در حالی که ممکن است از درون خود را قبول نداشته باشد.

داشتن اعتماد به نفس یعنی اعتماد داشتن به توانمندی های خود و شخصی که اعتماد به نفس دارد می تواند با چالش های جدید روبرو شود. اعتماد به نفس منجر به تجربه موفقیت می شود و هر نوع موفقیتی باعث افزایش اعتماد به نفس می شود.

از طرف دیگر، عزت نفس یعنی خود را دوست داشتن و قبول داشتن و قضاوت نکردن خود بر اساس موفقیت ها و شکست ها.

حال که تعریف عزت نفس و اعتماد به نفس را بررسی کرده ایم بهتر است به نشانه های عزت نفس بپردازیم.
نشانه های عزت نفس سالم
نشانه های مختلفی وجود دارد که به شما می گوید آیا عزت نفس دارید یا نه. در زیر به ویژگی های عزت نفس بالا می پردازیم:؟

عدم زندگی کردن در گذشته و افکار منفی
بیان نیازهای خود
حس اطمینان داشتن
نگاه مثبت به زندگی
توانایی “نه” گفتن
دیدن نقاط قوت و ضعفهای خود
از بازخورد دادن دیگران در مورد رفتارهایتان نمی ترسید
حد و مرزهای خود را می شناسید
جسور هستید ولی پرخاشگر نیستید
از شکست نمی ترسید
خودتان را می پذیرید.