راه های افزایش اعتماد به نفس

جنبش اعتماد به نفس در ۵۰ سال اخیر رو به رشد بوده است و معلمان و والدین تلاش زیادی برای افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس دانش آموزان انجام داده اند و این امر منجر به افزایش عملکرد و کاهش استرس و موفقیت بیشتری در افراد شده است.

این جنبش با کتاب ناتانیل برندن در سال ۱۹۶۹ شروع شد. او معتقد بود که بیشتر مشکلات احساسی و روانی افراد از کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس است. برندن اعتقاد داشت که افزایش اعتماد به نفس نه تنها عملکرد افراد را بهتر می کند بلکه آسیب های روانی آن ها را هم درمان می کند.

از آن زمان، هزاران کتاب در زمینه رابطه موفقیت و اعتماد به نفس نوشته شده است. قبل از این که به راه های افزایش اعتماد به نفس بپردازیم بهتر است تفاوت اعتماد به نفس، خودکارآمدی و عزت نفس را بیان کنیم.
خودکارآمدی چیست؟

آلبرت بندورا(۱۹۷۷) خودکارآمدی را باور فرد در مورد قابلیت خود برای تاثیر گذاشتن بر وقایع زندگی می داند. بر این اساس خودکارآمدی یک تفاوت مهم با عزت نفس دارد: عزت نفس به حس ارزشمندی شخص اشاره دارد، در حالی که خودکارآمدی به توانایی فرد برای مدیریت موقعیت های آینده اشاره دارد. عزت نفس به باورهای اکنون اشاره دارد، ولی خودکارآمدی به باورهای آینده اشاره دارد.

این که شما احساس کنید این توانایی را دارید که از پس یک مشکل خاص برآیید نشا دهنده خودکارآمدی شماست.
اعتماد به نفس چیست؟

لنی (۱۹۷۷) اعتماد به نفس را به انتظارات یک شخص نسبت به عملکرد خود و نظر شخص در مورد توانایی هایش تعریف می کند. بر این اساس اعتماد به نفس یعنی اعتماد یک شخص به توانمندی ها، قابلیت ها، قضاوت ها و باورهایی که یک شخص نسبت به چالش های زندگی دارد.

اعتماد به نفس منجر به شادمانی بیشتری هم می شود. وقتی شما اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، به خاطر موفقیت هایتان خوشحال تر هستید. وقتی در مورد توانمندی هایتان احساس بهتری داشته باشید، انگیزه و انرژی بیشتری برای گام برداشتن در جهت اهدافتان خواهید داشت.

تفاوت اعتماد به نفس و خودکارآمدی در این است که خودکارآمدی به قابلیت در آینده اشاره دارد ولی اعتماد به نفس به توانمندی گذشته اشاره دارد. وقتی شما بابت انجام کاری در گذشته خوشحال هستید یا احساس موفقیت می کنید اعتماد به نفس خود را نشان می دهید.

مطالعه بیشتر: چگونه زنی ایدآل باشیم
عزت نفس چیست؟

برندن (۱۹۶۹) اعتقاد دارد که عزت نفس از دو قسمت جداگانه تشکیل شده است: خودکارآمدی یا اعتمادی که برای برخورد با چالش های زندگی داریم و حرمت نفس یا اعتقاد به لیاقت داشتن ارزشمندی و زندگی خوب.

هر چند تلاش ما این است که عزت نفس را افزایش دهیم اما اگر کسی عزت نفس خیلی بالا داشته باشد خود شیفته می شود.

بنابراین نیاز است که یک تعادل داشته باشیم.

سه نکته مهم در مورد عزت نفس وجود دارد:

عزت نفس یک نیاز اساسی انسان است م که باعث بقا و رشد افراد م شود.
– عزت نفس به صورت خودکار از باورها و خودآگاهی انسان می آید
عزت نفس در ارتباط با افکار، رفارها، احساسات و اعمال افراد است.
عزت نفس یک از انگیزه های انسانی در هرم نیازهای مازلو است. مازلو می گوید نیاز انسان هم از دیگران و هم از حرمت نفس درونی ایجاد می شود. این نیازها باید برآورده شوند تا یک شخص رشد کند.

اگر این نیازها برآورده نشوند شخص به خودشکوفایی نمی رسد.

اما در این مقاله بیشتر به اعتماد به نفس می پردازیم:
مزایای اعتماد به نفس
اعتماد به نفس بالا باعث سلامتی بیشتر، زندگی اجتماعی بهتر، آسیب های روانی کمتر و سلامت روانی بالاتر می شود.( مان، هوسمن و…۲۰۰۴)

کودکانی که اعتماد به نفس بیشتری دارند بعدا موقعیت های کاری بهتری پیدا می کنند. اعتماد به نفس با شادمانی درونی ارتباط مستقیمی دارد. حتی اعتماد به نفس بالاتر باعث بهبودی بیشتر بعد از جراحی ها می شود (مانت و همکاران ۲۰۰۴)
۶ ویژگی افراد دارای اعتماد به نفس

الف- حس ارزشمندی بیشتر

ب- لذت بیشتر در کار و زندگی

ج- رهایی از خودسرزنش گری

د- رهایی از ترس و اضطراب و استرس

ه- انرژی و انگیزه بیشتر برای کار

و- زمان شادی بیشتر در ارتباط با افراد دیگر و لذت بردن از ارتباطات اجتماعی