۱۰ راه درمان اختلال دوقطبی بدون دارو

یا اختلال دو قطبی درمان دارد؟

این سوالی است که بسیاری از بیماران دوقطبی از روانپزشک و درمانگر خود می‌پرسند. بر اساس تحقیقات انجام شده، درمان اختلال دوقطبی با ترکیب درمان دارویی و درمان شناختی رفتاری، موثرتر از هر یک از آنها به تنهایی می‌باشد. در پاسخ به سوال آیا اختلال دوقطبی درمان دارد؟

باید گفت که این اختلال را می‌توان کنترل کرد و با تثبیت خلق و کاهش نشانگان، از عود آن جلوگیری نمود. بنابراین درمان قطعی دوقطبی در حال حاضر ممکن نیست و درمان دو قطبی عبارتست از کاهش نشانگان بیماری دو قطبی. به همین دلیل درمان دوقطبی شامل آموزش راه‌های جلوگیری از عود به بیمار می‌شود. اما این درمان را بهیچوجه نباید کم اهمیت دانست، زیرا به‌شدت به فرد بیمار و تثبیت خلق او کمک کرده و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری می‌کند و در بسیاری از مواقع از آغاز و شکل‌گیری یک دوره بیماری جلوگیری می‌نماید.
درمان اختلال دوقطبی بدون دارو (درمان شناختی‌رفتاری)
درمان‌های روانی اجتماعی در درمان اختلال دوقطبی بدون دارو

بر اساس تحقیقات علمی تاثیردرمان شناختی رفتاری بر اختلال دوقطبی به اثبات رسیده است. در درمان اختلال دوقطبی بدون دارو عناصر تعیین‌کننده‌ای وجود دارد که تقریباً تمامی دستورالعمل‌های متفاوت درمانی، بر روی تاثیرگذاری آنها اتفاق‌نظر دارند. از جمله:

۱) آموزش و آشنا کردن بیمار و اعضای خانواده با ویژگی‌ها و نیز دوره‌های اختلال دوقطبی. از جمله آموزش عوامل خطر و عوامل پیشگیری‌کننده‌ مانند نقش خواب و سبک زندگی منظم، مدیریت استرس و پایبندی به درمان؛

۲) آموزش ارتباط و حل مسأله با هدف کاهش استرس‌های خانوادگی و بیرونی؛

۳) درک مرور استراتژی‌هایی برای کشف زودهنگام تغییرات خلقی و دخالت‌های درمانی از جمله افزایش میزان دارو، افزایش حمایت و تعداد بیشتر جلسات درمانی؛

۴) کمک به بیمار جهت شناسایی افکار منفی و تلاش جهت تغییر آنها.