فوبیا

آشنایی با اختلال اضطرابی فوبیا phobia

حمیدرضا خوشنویس روان شناس – روان درمانگر تلفن:02122697510 اختلال اضطرابی فوبی ساده: ترس شدید و غیرمنطقی از یک محرک عینی خاص! مثل ترس شدید و غیرمنطقی از یک محرک عینی…

مشاهده آشنایی با اختلال اضطرابی فوبیا phobia