آرزو سازگار روان شناس،روان درمانگر

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
مشاوره با تعیین وقت قبلی

مشاهده آرزو سازگار روان شناس،روان درمانگر

دکتر زهره اسماعیل زاده

تلفن:22697510 موبایل:09192449608 متخصص عضو نظام روانشناسی شماره نظام روانشناسی  کارشناس و سخنران منتخب صدا و سیما  سخنرانی در زمینه روانشناسی برای سازمانها،ارگانها،مدارس با تعیین وقت قبلی مشاور در امور خانواده،زناشوئی…

مشاهده دکتر زهره اسماعیل زاده