شادکامی

کتاب شادکامی مولفین حمیدرضاخوشنویس-دکتر آرزو سازگار

نام ویاد خدای مهربان آرامبخش قلبهاست
آرامبخش قلبهایی که به دنبال زیبایی و مهربانی اند.
قلبهایی که سرشار از عشق و آگاهی اند.
قلبهایی که فقط زنده نیستند بلکه زندگی می کنند.
به سرودهدکتر ژاله اصفهانی :
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود،
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
به فرموده حضرت علی (ع): من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا!

مشاهده کتاب شادکامی مولفین حمیدرضاخوشنویس-دکتر آرزو سازگار
دانستنی هایی برای سالمندان

کتاب دانستنی هایی برای سالمندان

کتاب دانستنی هایی برای سالمندان مولفین: حمیدرضاخوشنویس،دکتر آرزو سازگار، دکتر قاسم سازگار پیری یک فرآیند طبیعی برای تمام موجودات زنده است. در حقیقت همه ما از زمانی که متولد می…

مشاهده کتاب دانستنی هایی برای سالمندان
شناخت رفتار نابهنجار

ویژگی های رفتار نابهنجار چیست؟

معیارهای شایع و رایج تشخیص اختلالات و نابهنجاری های روانی 1- ندرت وقوع آن است که درصد کمی از افراد اجتماع را در بر میگیرد. 2- ناسازگاری دارند و باعث…

مشاهده ویژگی های رفتار نابهنجار چیست؟