وکیل و مشاور حقوقی

محمدرضا خوشنویس

وکیل و مشاور حقوقی

 موسسه حقوقی محمد عزتی مشاور خانواده کیفری

وکیل پایه یک دادگستری

 و قوه قضاییه

ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مدنی (حقوقی) از قبیل:

کلیه دعاوی ملکی، وصول مطالبات، توقیف اموال (تأمین خواسته) ، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارات قراردادی و خسارات خارج از قرارداد (ضمانات قهری) و سایر دعاوی و امور مدنی ،حقوقی ،خانوادگی و جزایی

تلفنهای پذیرش:

مشاوره تلفنی داخل و خارج کشور

شبکه هوشمند مشاوره حقوقی

۹۰۹۲۳۰۱۲۴۳ 

پاسخ دهید