دکترفرامرزذاکری روانپزشک

تابلو

فرامرز ذاکری

تلفن:22697510

متخصص اعصاب و روان

ش-ن:90835

روانپزشک کودک و نوجوان

بیش فعالی و عدم تمرکز

درمان اختلالات، افسردگی،استرس،اضطراب

درمان اختلال وسواس اجباری

اختلال کمبود توجه در بزرگسالان بیش فعالی کمبود توجه در کودکان  ADHD/ADD

اختلال دوقطبی

اختلال خوردن

اختلال اضطراب منتشر

اختلال ترس، وحشت و هراس

اختلال استرس پس از سانحه PTSD

جنون جوانی

اختلال عاطفی فصلی SAD

هراس اجتماعی 

بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی

اختلال جنسی بی میلی و افزایش میل جنسی

مشاوره تلفنی داخل و خارج کشور

۲۲۷۲۵۵۰۶-۲۲۷۲۵۵۰۷-۲۲۷۲۵۵۱۶-۰۹۱۹۲۴۴۹۶۰۸

پاسخ دهید