دکتر فرامرز ذاکری

تابلو
فرامرز ذاکری
تلفن:22697510
متخصص اعصاب و روان
ش-ن:90835
روانپزشک کودک و نوجوان
بیش فعالی و عدم تمرکز
درمان اختلالات، افسردگی،استرس،اضطراب
درمان اختلال وسواس اجباری
اختلال کمبود توجه در بزرگسالان بیش فعالی کمبود توجه در کودکان ADHD/ADD
اختلال دوقطبی
اختلال خوردن
اختلال اضطراب منتشر
اختلال ترس، وحشت و هراس
اختلال استرس پس از سانحه PTSD
جنون جوانی
اختلال عاطفی فصلی SAD
هراس اجتماعی
بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی
اختلال جنسی بی میلی و افزایش میل جنسی
مشاوره تلفنی داخل و خارج کشور
۲۲۷۲۵۵۰۶-۲۲۷۲۵۵۰۷-۲۲۷۲۵۵۱۶-۰۹۱۹۲۴۴۹۶۰۸

پاسخ دهید